งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

 

 

 

 

Growers

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  >>คลิ๊ก<<