งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

 

 

 

 

Growers

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการงานซ่อมตัวถังเบา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖>>คลิ๊ก<<