แจ้งกำหนดการรับสมัครนักศึกษาทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560 

1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2560 รับสมัครทุกวันเวลาราชการ 8.30 - 16.30 น. 

(ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 035800661-2 งานทะเบียนต่อ 106


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑