นางสาวบุญเรือง เอกสนธิ์

ตำแหน่ง:หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 เบอร์ติดต่อ:089-2380864

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวขวัญดาว ศิริแพทย์

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ:089-7431128

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางลัดดาวรรณ บุญปกครอง

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อ:090-9520692

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

reubina dahal

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑