ครูเทคโนโลยียานยนต์

นายสมชาติ บุญศรี

หัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:086036251

Email: somchatb@aitc.ac.th

นายสิทธิชัย ชำนาญ

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:081-8182910

Email: sittichaic@aitc.ac.th

นายสานิตย์ ทองพูล

อาจารย์ประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:085-15544847

Email: sanitt@aitc.ac.th

สุพชัย แสงสุวรรณ

อาจารย์ประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: supichais@aitc.ac.th

อิทธิพล หินดี

อาจารย์ประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: ittipolh@aitc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑