วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ กำหนดจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและอารยประเทศ

"ศธ.”สั่งสอศ.เร่งแก้นักศึกษาอาชีวะทะเลาะวิวาทที่ต้นตอ

"ศธ.”สั่ง สอศ.เร่งแก้นักศึกษาอาชีวะทะเลาะวิวาทที่ต้นตอ แจ้งให้วิทยาลัยในสังกัด สำรวจรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ทำบัญชีกลุ่มเสี่ยง ที่เคยก่อเหตุนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวมีนักศึกษาอาชีวศึกษา รวมกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงขึ้นภายนอกสถานศึกษา ตามถนนและแหล่งมั่วสุมต่างๆ นั้น จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาไปแล้ว และอยู่นอกระบบการศึกษา แต่แอบอ้างว่าเป็นนักศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตนจึงได้มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ดำเนินการแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยยึดหลัก 3 ป คือป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม เพื่อเร่งแก้ไขปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาทที่ต้นตอตรงจุด

ประชาสัมพันธฺ์เรื่องการรับบริจาคโลหิตในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน  2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภออุทัย (ต.อุทัย)

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อขอหรือขอเลื่อนวิทยฐานะและคงวิทยฐานะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >>คลิ๊ก<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑