วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุพร คุ้มรักษา หัวหน้างานแนะแนวฯ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เดินทางเข้ารับทุนการศึกษา ในงานพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วมประชุม ประชุมการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล โดยประชุมผ่านระบบ VDO CONFERENT ประจำอาชีวศึกษาจังหวัด จัดโดย คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ภาพกิจกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานในการตัดสิน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดร่มโพธฺ์ มโนธรรม  

ภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธฺ์เรื่องการรับบริจาคโลหิตในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภออุทัย (ต.อุทัย)

ขอขอบคุณคุณรจนา เพิ่มพูล ประธานบริษัทไทยเอเซีย 1004 จำกัด และรองกิ่งกาชาดอำเภออุทัยมากค่ะ ที่พรุ่งนี้มีของชำร่วยให้ผู้บริจาคโลหิต 23 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภออุทัย(หลังเก่า)

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑