2 กรกฎาคม 2565 นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

 

 คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมประชุมคณะครูผู้สอน ในหลักสูตรระยะสั้น  ร่วมกับคุณครู โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา เพื่อวางแผนปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 1/2565  ณ โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑