วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะครู เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วม บริจาคโลหิต เวลา 9.00น.-12.00น. ณ  หอประชุมอำเภออุทัย  ต.อุทัย จัดโดย

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูฝึกและครูนิเทศในสถานประกอบการ  อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รูปแบบออนไลน์ (หลักสูตร 30ชม)ระหว่างวันที่  ๒๑-๒๒  และ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จัดโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

                ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร

  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

                        ลงนามถวายพระพร

 วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ บุญศรี หัวหน้างานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เข้าประชุมเชิงปฎิบัติการงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กลุ่มสถานศึกษาภาคกลางระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕   ณ  โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท  จ.สิงห์บุรี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑