วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เข้าร่วมประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2565

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ดร.สมชาติ บุญศรี หัวหน้างานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้การต้อนรับคณะ ผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ทวิภาคี  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565  นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์  นายอำเภออุทัย ได้เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์     โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  นายทัศนัยน์  ฉุนชื่นจิต รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะอาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วม ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   ณ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ปทุมธานี

 

29 เมษายน 2565  นายพิเชษฐ์ หาดี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ระบบบริหารจัดการข้อมูลสถานศึกษา RMS และการจัดการแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ E-Portfolio  ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565  โดยมี  คณะอาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมโครงการ  ณ ห้องประชุมยานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑