วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาประจำแผนกของวิทยาลัย  ผ่านช่องทางระบบออนไลน์ โดย แพร่ภาพผ่าน Google Meet และช่องทางรับชม ทาง ช่อง Youtube Channal  โดยแพร่ภาพสัญญาณ  ที่ตั้ง ณ ห้องประชุมยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

รับชมย้อนหลังผ่านช่องทางออนไลน์ >>คลิ๊ก<<

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์และคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคคลากร ของวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เดินทางไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล  สวดพระอภิธรรมแด่ผู้วายชน ซึ่งเป็นน้องชาย ครูขวัญดาว ศิริแพทย์  ณ  วัดโล่สุทธาวาส จ.อ่างทอง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมบุคคลากรของวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่1/2565  โดยมี คณะผู้บริหาร  อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยเข้าประชุม พร้อมได้จัดพิธีต้อนรับ คุณครู อารียา พรมชาติ เข้ามาปฎิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย สาขาเทคนิคโลหะ  ณ ห้องประชุมยานยนต์ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การเขียนแผนพัฒนาสถานศึกษา 4ปี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม2565 โดยมีอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมยานยนต์ 2 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565  นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และคณะอาจารย์ ของวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุม กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง1 เรื่องการจัดการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมยานยนต์ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑