ครูเมคาทรอนิกส์

 

นาย

หัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: 

นายอรรถวุฒิ เจริญราศรี

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: acharoenrasri@aitc.ac.th

 

นางสมทรง คุปตะนาวิน

ครูแผนกวิชาเมคาทรอนิกส์

เบอร์ติดต่อ:

Email: somsongk@aitc.ac.th

นายอนุวัฒน์ มณีพรหม

ครูแผนกวิชาเมคาทรอนิกส์

เบอร์ติดต่อ:

Email: anuwatm@aitc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑