วันที่ 12 กรกฎาคม 2565  นายพิเชษฐ์ หาดี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ งานขับเคลื่อนการผลิต

 

10กค.2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  นำคณะอาจารย์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงชนะเลิศ

 

7กรกฎาคม.2565  คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  กิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ประชุมแต่งตั้งขับเคลื่อนพัฒนากำลังคน

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑