วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ร่วมพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ ศาลากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เป็นประธานในการจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  ณ ลานกิจกรรม  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ภาพกิจกรรม

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะอาจารย์ เข้าร่วมอบรม แผนการฝึกอาชีพ โครงการ ประชุมเชิงปฎิบัติการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน  ณ ห้องประชุมการเกด โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดำเนินการโดย ศูนย์อาชีวศึกษาเขตพื้นที่ ภาคกลาง1 

ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑