ประชาสัมพันธฺ์เรื่องการรับบริจาคโลหิตในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมอำเภออุทัย (ต.อุทัย)

ขอขอบคุณคุณรจนา เพิ่มพูล ประธานบริษัทไทยเอเซีย 1004 จำกัด และรองกิ่งกาชาดอำเภออุทัยมากค่ะ ที่พรุ่งนี้มีของชำร่วยให้ผู้บริจาคโลหิต 23 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภออุทัย(หลังเก่า)

 

ภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต

 


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑