งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ขอเชิญครูที่ปรึกษา นักศึกษา ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ โดยสามารถลงทะเบียนที่
https://forms.gle/UoYSAdzn4Qv5tRjv5 ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
https://line.me/ti/g/IZyKTd9N75
หรือติดต่อ นางสาวอรวรรยา วัตตะโร
หมายเลขโทรศัพท์ 082-2607152 ผู้จัดโครงการ

หมายเหตุ สมัครเข้าร่วมเป็นทีม
1 ทีมประกอบด้วย ครูที่ปรึกษา 1 ครู นักศึกษา 5 คน

 

 


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑