วันที่ 20 กันยายน 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการ หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม โดยมี  คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 13 กันยายน 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการความรู้ธุรกิจการเงินในยุคดิจิทัล  โดยมีคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากร บริษัท S.K. DEVELOPMENT SERVICE CO.,LTD หัวหน้างานฝ่ายการตลาด  และ อาจารย์ ดร.สำราญ โคตรสมบัติ  บรรยายให้ความรู้และทักษะการปฎิบัติ เทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมยานยนต์ 1 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เข้าแสดงความยินดี ให้กับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมต่อเรือ พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมต่อเรือ พระนครศรีอยุธยา ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยจัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑