วันที่ 30 กันยายน 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมกิจกรรม  เปิดงาน 2022 VEC RAILWAY CAMP  ค่ายอาชีวระบบขนส่งทางราง ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 29 กันยายน 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ร่วมงานแสดงความยินดี ในโอกาส ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี และแสดงความยินดี ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนาคนใหม่ ภาพกิจกรรม 

 

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ ดร.สมชาติ บุญศรี หัวหน้างานหลักสูตร 

ได้ตกลงร่วมมือ(MOU) บริษัท ยูดี ซุปเปอร์  ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายพิเชษฐ์ หาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 

 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑