ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รับลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานการเงิน >>คลิ๊ก<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบัญชี >>คลิ๊ก<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 >>คลิ๊ก<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  >>คลิ๊ก<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ >>คลิ๊ก<<

ครูเครื่องกล

นายสุรศักดิ์ ศิริศิลป์

หัวหน้าแผนก

 เบอร์ติดต่อ:088-7782258

Email: surasaks@aitc.ac.th

นายสิทธิชัย ชำนาญ

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:081-8182910

Email: sittichaic@aitc.ac.th

นายสมชาติ บุญศรี

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:086036251

Email: somchatb@aitc.ac.th

นายสานิตย์ ทองพูล

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:085-15544847

Email:sanitt@aitc.ac.th

นายบัณฑิต บุญเขตร์

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:099-4707790

Email:banditb@aitc.ac.th

นายฐิติ โคมกลาง

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:097-2650268

Email:thitik@aitc.ac.th

นายศุกอรรถ ธรรมรัตน์

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:086-3932606

Email:suppaatht@aitc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑