ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>คลิ๊ก<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน  ครูผู้สอนระดับปริญญาตรี >>คลิ๊ก<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ยกเลิกการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน >>คลิ๊ก<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์เรื่อง เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 ตำแหน่ง ผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ิวทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. -16.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม>>คลิ๊ก<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑