ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก  กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะและขอยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และให้ใช้ฉบับนี้แทน >>>คลิก<<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา  สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ >>>คลิ๊ก<<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน ครั้งที่ 2 >>>คลิก<<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน >>>คลิ๊ก<<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป >>>คลิ๊ก<<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑