ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน

>>>คลิ๊ก<<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง>>>คลิก<<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ยื่นข้อมูลในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ หุ่นเชื่อมอุตสาหกรรม ๖D และชุดฝึกยานยนต์ EV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

ดังรายละเอียด >>>คลิก<<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว >>>คลิก<<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑