ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตาเข้าศึกษาต่อระดับปรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561 ต่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตาเข้าศึกษาต่อระดับปรกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2561

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)

แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส เรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ระหว่างฝึกอาชีพ มีรายได้ ฝึกอาชีพที่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑