ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่องรับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ดังรายละเอียดแนบ >>>คลิก<<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 >>>คลิก<<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 >>>คลิก<<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) >>>คลิก<<<

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ >>>คลิก<<<

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน และ รายวัน

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน

1.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2562 >>คลิก<<

2.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายเดือน ประจำเดือนมกราคม 2563 >>คลิก<<

 

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายวัน

1.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 >>คลิก<<

2.รายงานงบทดลอง หน่วยเบิก-จ่ายรายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2563 >>คลิก<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑