เปิดรับนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 25 ธันวาคม 2562 

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวภาคี  >>คลิก<<

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวภาคี >>คลิก<<

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระบบโควตา ความสามารถพิเศษ (ดนตรี/กีฬา) >>คลิก<<

ระเบียบการเข้าศึกษาต่อประเภทนักศึกษาที่ได้รับสิทธิพิเศษ (โควตา) 2563 >>คลิก<<

การแสดงรายละเอียดการประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 >>คลิก<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑