ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ รอบ ๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดเอกสารแนบ <<<คลิก>>>

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีการศึกษา 2563 <<คลิก>>

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  กำหนด เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓- ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาทวิภาคี (ภาคสมทบ) สำหรับผู้มีงานทำ

เอกสารแนะแนว และหลักฐานการรับสมัคร

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๑ เรื่องการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<คลิก>>

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายงานทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 >>คลิก<<

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 >>คลิก<<

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 >>คลิก<<

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561 >>คลิก<<

รายงานทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2562 >>คลิก<<

รายงานทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 >>คลิก<<

รายงานทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2562 >>คลิก<<

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2562 >>คลิก<<

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 >>คลิก<<

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน  2562 >>คลิก<<

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 >>คลิก<<

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 >>คลิก<<

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2562 >>คลิก<<

 

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 >>คลิก<<

รายงานงบทดลองรายวัน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 >>คลิก<<

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑