"ปิดงาน" ทีมงานเข้มแข็งทั้งอยู่บนภาพและไม่อยู่ สำหรับทีมที่อยู่วันนี้ได้ทักษะดารแก้ปัญหาหลายประเด็น ที่ได้ทบทวน ที่สำคัญ คือจิตอาสาที่ช่วยเหลือครูตลอดมาจนเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมจัดทำงานวิจัยโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี ครั้งที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ บริการวิชาการและวิชาชีพ การติดตั้งพลังงานโซล่าร์เซล ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองผู้อำนวยการ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท HONDA AUTOMOBILE (Thailand).,Co.Ltd. นำโดย คุณไพรัช เผื่อนด้วง ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร เข้ามาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ Excellent model school ในด้านแนวทางการจัดการเรียน การสอน และด้านการใช้งบประมาณของโครงการ รวมถึงแนวทางการฝึกอาชีพของนักศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และครูสมชาติ บุญศรี หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี ให้การอบรมและให้โอวาท พร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจการฝึกอาชีพของนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ บ.SONY Technology

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑