เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560 เช้านี้คณะผู้บริหาร ได้ทำพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) โล่ห์นักกีฬายอดเยี่ยม เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมนายอรรถพันธ์ นามกลูล รองฯฝ่ายวิชาการ ครูสิทธิชัย ชำนาญ ครูณรงค์ศักดิ์ พันธุ์คง และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ปรึกษา และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่องความเกจ์วิเคราะเครื่องยนต์ รางวัลระดับดีเด่น ในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา 

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน thailand 4.0 ณ อบต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27-7-2560 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ามหาวชิราลงกรณ โดยมีนายมนตรี หาเรือนทรง เป็นประธานในพิธี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑