12-3-2560 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับชั้นปวส ผู้มีงานทำ ปีการศึกษา 2559 พร้อมแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ

11-3-2560 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ เพชรเจ็ดสาวน้อย อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ โครงการ Education to Employment Vocational Boot Camp หรือโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ" รุ่นที่1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560

วันที่ 1 มี.ค. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยายนต์ ร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Education to Empolyment Vocational Boot Camp หรือโครงการ “ฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ ระยะเวลา 2 เดือน 

รายงานข่าว:นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และคณะครูสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ ประกอบด้วย ครูปรัชญา การ์รุณวงค์ ครูอนุวัฒน์ มณีพรหม ครูอรรถวุฒิ เจริญราศรี และครูปัญจา พรรฌประสาธน์ เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑