ณ วันที่1 มิถุนายน 2560 เวลา 11.03 น.  สมเด็จพระเทพฯทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา อ.วังน้อย เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ โรงเรียนต้นแบบของมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่11-12 พฤษภาคม 2560 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปวส ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษาที่ 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑